Шап (Aphthae epizooticae; Footh and mouth disease) Печат Е-поща
Автор: Administrator   
Понеделник, 10 Януари 2011г. 18:03ч.

Шапът (Aphthae epizooticae; Footh and mouth disease) е силно контагиозна болест по чифтокопитните животни. Характеризира се с треска и поява на афти по лигавицата на устната кухина, кожата на междукопитната цепка, вимето, носното огледало при говедото и рилото при свинята.
Причинител на шапа е вирус от семейство Picornaviridae, род Aphthovirus. Вирусът има овална форма, размер на зрелия вирион 20 - 25 nm и  геномът му съдържа едноверижна РНК. Особеност на шапния вирус е неговият плуралитет; доказани са 7 негови антигенни типа - A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 и Азия1. Към всеки от тях са установени субтипове.  Макар да причиняват сходни клинични признаци, седемте антигенни типа и всеки от субтиповете им са различни в имунологично отношение и не изграждат кръстосан имунитет.
В природата вирусът се запазва дълго време в околната среда - между 20 и 60 дни, на пасищата - още по - продължително. Запазва се няколко седмици в мляко млечни произведения и месо (при шоково замразяване на месото този срок се удължава).
Диагнозата на болестта се поставя въз основа на данни от епизоотично обследване, клинични признаци, аутопсионна находка и лабораторни изследвания, включващи вирусологични изследвания (Реакция радиална имунодифузия, Имунодифузионен тест по Ouchterlony, РСК, Насрещна имунофореза) и биотест.
В епизоотологично отношение шапът е силно контагиозна болест, засягаща всички чифтокопитни животни, с висока заболяемост и висок екстензитет на епизоотичния процес (тоест показва склонност да се разпространява бързо, превръщайки се в епизоотия, респ. панзоотия).

Засегнатите животни демонстрират куцота и обилна саливация. Рязко намалява млечната секреция при лактиращите, възможни са аборти при бременните. При преглед се установяват афти, различни по брой, размери и разположение, по лигавицата на устната кухина, езика и венците, а също така по носното огледало на говедата и рилото при свинете. Част от тях се пукат и на тяхно място остават силно зачервени и болезнени ерозии. Последните бързо епителизират. В периода на формиране на тези вторични афти се наблюдава повишена телесна температура и влошено общо състояние. Освен по споменатите места, шапни афти се появяват и в областта на копитния венец и междукопитната цепка. Тъй като са болезнени, животните показват различна степен на куцота, а когато състоянието се усложни с вторична бактериална инфекция (при свинете по - често) е възможна ексунгулация на копитната капсула. Младите животни боледуват по - тежко и при тях не са редки смъртните случаи. Заболелите сукалчета често умират от злокачествена форма на шап - афти не се появяват, а се развива миокардит ("тигрово сърце"), който е и причината за смъртта.
По отношение на диференциална диагноза, при говедата трябва да се имат предвид следните болести: син език, чума по говедата, мукозна болест, везикулозен стоматит, злокачествена катарална треска, при овцете - син език, заразна ектима, шарка и копитен гнилец, а при свинете - некробацилоза, везикулозна болест, везикуларен стоматит и везикулозна екзантема, недоимък на биотин, некроза на петките.
За навременно поставяне на правилна диагноза, изключително важно е правилното вземане и изпращане на биологичен материал за вирусологично изследване. Материали, които обичайно се изпращат са отпрепарирани цели афти или афтозна течност, взета по стерилен начин. Материалите следва да се опаковат по начин, изключващ разпространение на вируса и заедно с придружително писмо да се изпратят до съответната вирусологична лаборатория.
Съгласно действащото у нас законодателство, при потвърдено наличие на шап в даден регион, шапното огнище се поставя под възбрана и се въвеждат определени ограничителни мерки. Огнището се отцепва с въоръжена охрана. Напълно се забранява вноса и износа на чифтокопитни животни и продукти, добити от такива животни. Свежда се до минимум движението на хора и превозни средства от към шапното огнище. Това движение се осъществява през изградени за целта контролно - пропускателни пунктове (КПП) с охрана, където се извършва дезинфекция на хората и превозните средства. Превозните средства се проверяват за наличие на хранителни продукти от животински произход и ако се открият такива, те се конфискуват и унищожават. Спира се функционирането на пазарите на животни и се отменят панаирите и изложбите на животни.
Мерките в самото епизоотично огнище включват:

- избиване по безкръвен и безболезнен начин на всички чифтокопитни животни в района и загробването им на място (Stamping out)

- загробване на всичката продукция, добита от чифтокопитни животни

- провеждане на ДДД - мероприятия (ДДД - дезинфекция, дезинсекция, дератизация) - в хода на тези мероприятия се изгарят всички малотрайни и малоценни предмети, за които има съмнение, че са контаминирани.

- забранява се движението на чифтокопитни животни в радиус от 50 км от шапното огнище.

Възбраната се вдига 30 дни след последния случай на убито поради шап животно, след проведена заключителна дезинфекция, която е проконтролирана с биопроба.
ВАЖНО! Шапът засяга само и единствено чифтокопитни животни. Той не е опасен за човека. Не е опасна за консумация и продукцията, добита от заразени или контактни животни. Строгите мерки се налагат заради описаната вече склонност на болестта да се разпространява бързо, както и заради колосалните щети, които нанася на животновъдството и производството на хранителни продукти от животински произход.

 

 
С подкрепата на:
Зоовет трейдинг

Спонсори: [BgKennel.org] [Гоблени] [Британска котка] [Къщи за гости]

 

SEO и поддръжка: Алиса и #/bin/bash