Стойности на пулсовата честота при някои видове животни

Артериалният пулс се изследва върху артерии, които са достатъчно големи, намират се точно под кожата и са разположени на твърда основа. За едрите преживни животни (крави и биволи) подходящи за изследване на пулса са a. facialis (лицевата артерия) и a. coccygea (опашната артерия). При дребните преживни (овце и кози), свинете, питомните зайци, кучетата и котките, най – удобна за изследване е a. femoralis (бедрената артерия). При кучета и котки, както и при питомни зайци, подходящи са също a. brachialis и a. saphena. При птиците, поради трудността да се намери подходяща артерия, пулсът се изследва чрез аускултация.

При еднокопитните (коне, магарета и техните хибриди), пулсът се изследва върху a. facialis (лицевата артерия). Ако поради настъпили патологични промени, засягащи тъканите в изброените региони, не е възможно изследване на пулса върху посочените артерии, се използват други такива - a. transversa faciei или a. temporalis superficialis. В редки случаи се налага изследване на пулса върху aorta abdominalis (коремната аорта), което става през ректума.

Честота на пулса за 1 минута при домашните животни

Животни

Пулсова честота

Възрастни коне

26 - 52

Кобили

30 - 52

Чистокръвни жребци

28 - 32

Кончета от 3 до 6 месеца

60 - 70

Магарета и мулета

40 - 50

Възрастни говеда

28 - 80

Волове

28 - 66

Крави

32 - 80

Телета от 2 до 12 месеца

80 - 100

Свине

60 - 80

Биволи

35 - 60

Овце и кози

70 - 90

Котки

110 - 130

Кучета едри породи

60 - 80

Кучета дребни породи

80 - 120

Питомни зайци

120 - 140

Птици

150 - 400

Камили

32 - 50

 
С подкрепата на:
Зоовет трейдинг

Спонсори: [BgKennel.org] [Гоблени] [Британска котка] [Къщи за гости]

 

SEO и поддръжка: Алиса и #/bin/bash