Клинични показатели
Магнезий в кръвен серум – норми

Физиологични стойности на магнезий в кръвен серум при някои видове животни - таблица

Виж още...
 
Фосфор в кръвен серум – норми

Физиологични стойности на фосфор в кръвен серум при някои видове животни - таблица

Виж още...
 
Калций в кръвен серум – норми

Физиологични стойности на калций в кръвен серум при някои видове животни - таблица

Виж още...
 
Вътрешна телесна температура

Вътрешната телесна температура е един от най – важните показатели при преглед. Нейните стойности зависят от както от вида на животното, така и то неговата възраст и физиологично състояние.

Виж още...
 
Стойности на пулсовата честота при някои видове животни

Артериалният пулс се изследва върху артерии, които са достатъчно големи, намират се точно под кожата и са разположени на твърда основа. За едрите преживни животни (крави и биволи) подходящи за изследване на пулса са a. facialis (лицевата артерия) и a. coccygea (опашната артерия). При дребните преживни (овце и кози), свинете, питомните зайци, кучетата и котките, най – удобна за изследване е a. femoralis (бедрената артерия). При кучета и котки, както и при питомни зайци, подходящи са също a. brachialis и a. saphena. При птиците, поради трудността да се намери подходяща артерия, пулсът се изследва чрез аускултация.

Виж още...
 
Скорост на утаяване на еритроцитите при различни видове животни

Нормални стойности на СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) при някои животински видове

Виж още...
 
Стойности на хемоглобин при различни видове животни

Нормални стойности на хемоглобина при някои видове животни - таблица

Виж още...
 


С подкрепата на:
Зоовет трейдинг

Спонсори: [BgKennel.org] [Гоблени] [Британска котка] [Къщи за гости]

 

SEO и поддръжка: Алиса и #/bin/bash